Satura mārketings

Uzlabosim jūsu mājas lapas apmeklējumu un pārdošanas rādītājus.
Satura mārketings
 • Satura plānošana, izstrāde un optimizācija
 • Jaunāko SEO vadlīniju ievērošana
 • Uz pārdošanu virzīta satura izstrāde

Mājas lapas atdeves uzlabošana

Kvalitatīvs un rūpīgi pārdomāts saturs ir viens no svarīgākajiem mājas lapas elementiem, kas var vairākkārt palielināt atdevi no mājas lapas kopumā, kā arī uzlabot rentabilitāti visām ar mājas lapu saistītajām mārketinga aktivitātēm.

Mērķim pielāgota satura plānošana un izstrāde

Lai mājas lapas saturs sniegtu maksimālu labumu Jūsu biznesam, jau satura plānošanas brīdī jābūt skaidri zināmam katras satura vienības mērķim. Visbiežāk, uzņēmumu mājas lapas tiek veidotas ar mērķi pārdot. Labāko pārdošanas rādītāju sasniegšanai, gan saturam un tā izkārtojumam, gan arī visiem pārējiem lapas elementiem jābūt veidotiem atbilstoši mērķim.

SEO un atslēgvārdu piemeklēšana

Izstrādājot saturu, svarīgi ir padomāt arī par SEO optimizāciju! Lai veicinātu mājas lapas apmeklējumu un augstas pozīcijas interneta meklētājos, saturam ir jābūt balstītam uz visbiežāk meklētajiem atslēgvārdiem, kā arī pielāgotam jaunākajām SEO vadlīnijām.

Satura izstrāde un optimizācija

Satura mārketinga pakalpojumu ietvaros, palīdzēsim saplānot un izveidot mājas lapas saturu no nulles, veikt esošā satura optimizāciju vai izstrādāt stratēģiski izvēlētas satura vienības, ar mērķi uzlabot mājas lapas pozīcijas interneta meklētājos uz specifiskiem, Jūsu biznesam vērtīgiem atslēgvārdiem.

Uzlabo savas mājas lapas apmeklējumu un pārdošanas rādītājus ar satura mārketingu! 

Mājas lapas atdeves uzlabošana

Kvalitatīvs un rūpīgi pārdomāts saturs ir viens no svarīgākajiem mājas lapas elementiem, kas var vairākkārt palielināt atdevi no mājas lapas kopumā, kā arī uzlabot rentabilitāti visām ar mājas lapu saistītajām mārketinga aktivitātēm.

Mērķim pielāgota satura plānošana un izstrāde

Lai mājas lapas saturs sniegtu maksimālu labumu Jūsu biznesam, jau satura plānošanas brīdī jābūt skaidri zināmam katras satura vienības mērķim. Visbiežāk, uzņēmumu mājas lapas tiek veidotas ar mērķi pārdot. Labāko pārdošanas rādītāju sasniegšanai, gan saturam un tā izkārtojumam, gan arī visiem pārējiem lapas elementiem jābūt veidotiem atbilstoši mērķim.

SEO un atslēgvārdu piemeklēšana

Izstrādājot saturu, svarīgi ir padomāt arī par SEO optimizāciju! Lai veicinātu mājas lapas apmeklējumu un augstas pozīcijas interneta meklētājos, saturam ir jābūt balstītam uz visbiežāk meklētajiem atslēgvārdiem, kā arī pielāgotam jaunākajām SEO vadlīnijām.

Satura izstrāde un optimizācija

Satura mārketinga pakalpojumu ietvaros, palīdzēsim saplānot un izveidot mājas lapas saturu no nulles, veikt esošā satura optimizāciju vai izstrādāt stratēģiski izvēlētas satura vienības, ar mērķi uzlabot mājas lapas pozīcijas interneta meklētājos uz specifiskiem, Jūsu biznesam vērtīgiem atslēgvārdiem.

Uzlabo savas mājas lapas apmeklējumu un pārdošanas rādītājus ar satura mārketingu! 

Satura mārketingā iekļautie pakalpojumi

 • Mērķu definēšana - klienta vēlmju un vajadzību apzināšana, mērķu definēšana;
 • Nozares izpēte - klienta pārstāvētās nozares izpēte;
 • Satura tēmas izpēte - satura izstrādei nepieciešamās informācijas ievākšana;
 • Atslēgvārdu pētījums - ar saturu saistīto, internetā visbiežāk meklēto atslēgvārdu izpēte;
 • Atslēgvārdu piemeklēšana - vērtīgāko atslēgvārdu atlasīšana;
 • Satura mārketinga stratēģija - lietotājiem saistošu tematu un satura vienību plānošana;
 • Satura izstrāde - uz mērķi virzīta mājas lapas satura izstrāde;
 • Satura optimizācija - esošā satura pielāgošana lapas mērķiem un SEO vadlīnijām.

Mūsu klienti

klienti un sadarbības partneri
klienti un sadarbības partneri