SEO Pakalpojumi un Optimizācija

Profesionāli un efektīvi SEO pakalpojumi. Izmantojam jaunākās SEO stratēģijas un balstāmies uz 12 gadu pieredzi
SEO Pakalpojumi un Optimizācija
 • Ilgākā SEO pieredze Latvijā
 • Jaunāko SEO tendenču ievērošana
 • Pārliecinošu rezultātu sasniegšana

SEO audits – optimizācijas analīze un risinājumi

SEO audits sniedz iespēju saprast, cik efektīvi izstrādāta ir mājas lapa, un vai tā nodrošina labākās iespējamās pozīcijas meklētāju (Google, Bing, Yandex, u.c.) organiskajos rezultātos. SEO audits sastāv no mājas lapas parametru un to optimizācijas līmeņa analīzes, kas ļauj identificēt risinājumus, ar kuru palīdzību iespējams uzlabot mājas lapas sniegumu un iegūt augstākas organiskās pozīcijas.

Profesionāls SEO audits ar Digital Score

Mēs esam pirmā aģentūra Latvijā, kura sniedz profesionālus SEO optimizācijas pakalpojumus jau kopš 2007. gada. Piedāvājam izmantot mūsu zināšanas un pieredzi, lai veiktu arī Jūsu mājas lapas SEO auditu. Tā ietvaros analizēsim Jūsu mājas lapas sniegumu, balstoties uz vairāk nekā simts SEO parametriem. Veiksim atslēgvārdu un Jūsu uzņēmuma konkurentu pētījumu. Analizēsim iegūtos rezultātus, lai noskaidrotu vai Jūsu mājas lapa ir pielāgota vispiemērotākajiem un populārākajiem atslēgvārdiem un izprastu Jūsu uzņēmuma konkurences stāvokli. Sagatavosim detalizētu atskaiti par analizēto parametru sniegumu, un dosim padomus Jūsu mājas lapas snieguma uzlabošanai. SEO audits ir pieejams arī atsevišķi, lai gan piedāvājam veikt arī nepieciešamo SEO optimizāciju, vadoties pēc visām SEO vadlīnijām.

SEO optimizācija tieši Jūsu vajadzībām

Ja vēlaties uzlabot savas mājas lapas sniegumu, piedāvājam veikt Jūsu mājas lapas ārējo un iekšējo SEO optimizāciju, vadoties pēc tieši Jūsu vajadzībām izstrādātas stratēģijas. Gadījumā, ja mājas lapa jau ir optimizēta, bet vēlaties pievienot jaunus produktus vai pakalpojumus, piedāvājam palīdzēt arī ar unikāla un piesaistoša satura veidošanu, lai arī jaunieviestajiem piedāvājumiem būtu nodrošinātas augstas pozīcijas meklētāju rezultātos.

 1. Lielākā SEO pieredze Latvijā
 2. Detalizēta SEO parametru analīze
 3. Izsmeļoša un informatīva atskaite
 4. Atbalsts augstāku pozīciju sasniegšanai

Pieredzē balstīta SEO optimizācija

SEO optimizācija ir process, kas balstīts uz ekspertu minējumiem par Google un citu meklētāju algoritmu darbības principiem. Precīza informācija par šo algoritmu darbību un vērtēšanas kritērijiem nav pieejama, tādēļ pieredzei ir nepārspējama priekšrocība. Tikai pieredze ļauj balstīt SEO stratēģijas izstrādi gan uz jaunāko pētījumu rezultātiem, gan uz pārbaudītām metodēm, kuras jau ir pierādījušas savu efektivitāti. Digital Score ir aģentūra, kura kā pirmā Latvijā sniedz SEO pakalpojumus jau kopš 2007. gada. Daudzu gadu garumā mēs esam uzkrājuši neaizstājamu pieredzi efektīvu SEO stratēģiju izstrādē un profesionālu SEO pakalpojumu sniegšanā. Ja vēlaties noskaidrot, kā uzlabot Jūsu mājas lapas rezultātus, piedāvājam veikt arī Jūsu mājas lapas SEO auditu, kā arī palīdzēt Jums optimizēt mājas lapu, lai Jūsu potenciālie klienti spētu atrast tieši Jūsu piedāvājumus brīdī, kad viņi tos meklē paši.

Uz tirdzniecību virzīts SEO

Lai SEO optimizācija sniegtu vēlamos rezultātus, ārkārtīgi nozīmīga ir arī satura kvalitāte un mājas lapas apmeklētāju pieredze. Mājas lapas struktūrai, dizainam un saturam ir jāspēj apmierināt apmeklētāju vajadzības un pārliecināt viņus veikt vēlamo darbību, tādēļ optimizācijas brīdī ir skaidri jāapzinās katras iekšlapas nozīme un mērķis. Mēs specializējamies tieši uz tirdzniecību virzītu pakalpojumu sniegšanā un digitālo risinājumu izstrādē. Lai Jūsu mājas lapa būtu optimizēta un virzīta tieši uz preču vai pakalpojumu pārdošanu, piedāvājam izmantot mūsu zināšanas un pieredzi, lai palīdzētu arī Jums ar profesionālas mājas lapas izstrādi, kā arī ar pārliecinoša un uz mērķi virzīta satura veidošanu, atbilstoši viesiem SEO optimizācijas parametriem.

Iekšējie un ārējie SEO pakalpojumi

Viens no galvenajiem SEO optimizācijas uzdevumiem ir nodrošināt, ka Jūsu mājas lapas sadaļas ir saistītas ar atslēgvārdiem, kuri visprecīzāk raksturo Jūsu piedāvājumus, kā arī tiek visbiežāk meklēti izmantojot meklētājus. Ja atslēgvārdiem, uz kuriem pretendējat, nav lielas konkurences, iekšējā SEO optimizācija var būt pietiekošs ieguldījums, lai nodrošinātu Jums pirmās vietas meklētāju rezultātos. Pretendējot uz atslēgvārdiem ar augstu konkurenci, ir nepieciešams veikt arī ārējo SEO optimizāciju. Ja vēlaties veikt savas mājas lapas SEO optimizāciju, mēs palīdzēsim izstrādāt tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām visatbilstošāko SEO stratēģiju, un veiksim profesionālu SEO optimizāciju.

Iekšējā SEO Optimizācija

Palīdziet saviem potenciālajiem klientiem – padariet sevi vieglāk atrodamu un iekarojiet meklētāju rezultātu pirmās lapas!

 1. Ieguldījums ar ilgtermiņa atdevi
 2. Augstākas pozīcijas organiskajos rezultātos
 3. Klienti Jūs atradīs paši
 4. Lielākā SEO pieredze Latvijā

Iekšējā SEO optimizācija – labākais veids kā pārdot vairāk

Vēlaties, lai Jūsu mājas lapa spētu piesaistīt vairāk klientus? Iekšējā SEO optimizācija ir neatņemams elements, veiksmīgas interneta mārketinga stratēģijas realizācijai. Tajā ietilpst vairāk kā simts parametru optimizācija, kuri saistīti ar mājas lapas iekšējās struktūras un satura sakārtošanu. Ar iekšējo SEO optimizāciju, jūs palīdzēsiet meklētāju algoritmiem precīzāk atpazīt Jūsu mājas lapas saturu, un palielināsiet Jūsu mājas lapas sadaļu autoritāti. Iekšējā SEO optimizācija ļaus Jums paaugstināt savas pozīcijas meklētāju organiskajos rezultātos, tādējādi veicinot lielāku potenciālu klientu piesaisti. Jūsu jaunie un jau esošie klienti būs Jums pateicīgi, jo spēs Jūs ātri un viegli atrast brīdī, kad viņi paši meklē Jūsu piedāvājumus.

Kad ar iekšējo SEO optimizāciju nepietiek

Priekš atslēgvārdiem ar mazu konkurenci iekšējā SEO optimizācija var būt pietiekošs ieguldījums, lai nodrošinātu augstas pozīcijas organiskajos meklētāju rezultātos. Situācijās, kad konkurence atslēgvārdiem ir augsta, iesakām Jums veikt arī ārējo SEO optimizāciju, domēna autoritātes nostiprināšanai. Iekšējā SEO optimizācija ir nepieciešama katram produktam vai pakalpojumam, kuru Jūsu uzņēmums piedāvā. Ja Jūsu mājas lapa jau ir optimizēta, bet vēlaties pievienot tai jaunus piedāvājumus, palīdzēsim Jums ar satura veidošanu atbilstoši visām SEO vadlīnijām.

Ārējā SEO Optimizācija

Palīdziet saviem potenciālajiem klientiem – padariet sevi vieglāk atrodamu meklētāju rezultātu pirmajās lapās vidē ar piesātinātu konkurenci!

 1. Spēcīgāka domēna autoritāte
 2. Augstākas organiskās meklētāju pozīcijas
 3. Lapas uzticamības veicināšana
 4. Vairāk potenciālo klientu apmeklējumu

Ārējā SEO optimizācija augstākai domēna autoritātei

Visiem, kuri vēlas attīstīt produktu vai pakalpojumu tirdzniecību internetā, ir nepieciešama iekšējā SEO optimizācija, bet reizēm ar to vien var nepietikt. Darbojoties nozarē ar augstu atslēgvārdu konkurenci, ir nepieciešama arī ārējā SEO optimizācija, lai nostiprinātu Jūsu mājas lapas kopējo (domēna) autoritāti, pārspētu konkurentu mājas lapu autoritāti un iekarotu pirmās pozīcijas meklētāju organiskajos rezultātos. Ārējā SEO optimizācija ietver domēna autoritātes celšanu, izmantojot reklāmrakstus interneta portālos un saišu izvietošanu citās mājas lapās un portālos ar augstu domēna autoritāti.

Pārbaudītas metodes labākiem rezultātiem

Mēs esam pirmā aģentūra Latvijā, kas specializējas iekšējās un ārējās SEO optimizācijas pakalpojumu sniegšanā jau kopš 2007. gada. Piedāvājam izmantot mūsu zināšanas un pieredzi, lai veiktu arī Jūsu mājas lapas optimizāciju. Ārējās SEO optimizācijas ietvaros, veiksim mājas lapas un uzņēmuma konkurentu analīzi, kas ļaus izstrādāt Jūsu vajadzībām efektīvāko stratēģiju augstāku organisko pozīciju sasniegšanai. Ar regulāru saišu un reklāmrakstu izvietošanu Jūsu uzņēmuma sfērai atbilstošos interneta resursos, ārējā SEO optimizācija spēcinās Jūsu domēna autoritāti, kas uzlabos visu mājas lapas iekšlapu pozīcijas. Lai sasniegtu ievērojamus rezultātus, ārējā SEO optimizācija tiek veikta ilgākā laika posmā, katru mēnesi izvietojot saites interneta resursos, tādējādi pamazām ceļot un nostiprinot Jūsu domēna autoritāti. Optimizācijas ietvaros sagatavosim arī atskaiti, kurā būs apkopoti visi pētījumu rezultāti, ar autoritātes veicināšanu saistītās darbības un papildus ieteikumi organisko pozīciju uzlabošanai.

Maksas reklāmas maksimālai klientu piesaistei

Maksimālai klientu piesaistes veicināšanai, lietderīgi ir izvietot arī maksas reklāmas, kas piesaistītas specifiskiem atslēgvārdiem. Ja vēlaties parādīties arī maksas pozīcijās Google meklētāja rezultātos, mēs piedāvājam Jums palīdzēt izstrādāt efektīvas Google Adwords reklāmas, kuras būs redzamas virs meklētāja organiskajiem rezultātiem.

Apsteidziet savus konkurentus un iekarojiet meklētāju pirmās pozīcijas – uzticiet savas mājas lapas optimizāciju mums.

Lielākā SEO pieredze Latvijā

Mēs esam pirmā aģentūra Latvijā, kas specializējas SEO optimizācijā, kā arī veiksmīgi realizējam digitālā mārketinga projektus jau kopš 2007. gada. Palīdzēsim veikt arī Jūsu mājas lapas optimizāciju un informēt Jūs par to, kā veidot piesaistošu saturu un sakārtot Jūsu mājas lapu, lai tā piesaistītu arvien vairāk klientus un palielinātu Jūsu uzņēmuma apgrozījumu. Iekšējās SEO optimizācijas ietvaros, veiksim Jūsu uzņēmumam un piedāvājumiem atbilstošu atslēgvārdu pētījumu. Analizēsim Jūsu konkurenci un identificēsim Jums visatbilstošākos atslēgvārdus. Izstrādāsim Jūsu mājas lapai vispiemērotāko SEO optimizācijas stratēģiju un veiksim mājas lapas satura, URL adreses, meta lauku un citu SEO parametru optimizāciju.

Uzticieties pārbaudītām zināšanām un pieredzei – sazinieties ar mums un noskaidrojiet, kādi SEO pakalpojumi nepieciešami tieši Jūsu mājas lapai vai interneta veikalam.

SEO audits – optimizācijas analīze un risinājumi

SEO audits sniedz iespēju saprast, cik efektīvi izstrādāta ir mājas lapa, un vai tā nodrošina labākās iespējamās pozīcijas meklētāju (Google, Bing, Yandex, u.c.) organiskajos rezultātos. SEO audits sastāv no mājas lapas parametru un to optimizācijas līmeņa analīzes, kas ļauj identificēt risinājumus, ar kuru palīdzību iespējams uzlabot mājas lapas sniegumu un iegūt augstākas organiskās pozīcijas.

Profesionāls SEO audits ar Digital Score

Mēs esam pirmā aģentūra Latvijā, kura sniedz profesionālus SEO optimizācijas pakalpojumus jau kopš 2007. gada. Piedāvājam izmantot mūsu zināšanas un pieredzi, lai veiktu arī Jūsu mājas lapas SEO auditu. Tā ietvaros analizēsim Jūsu mājas lapas sniegumu, balstoties uz vairāk nekā simts SEO parametriem. Veiksim atslēgvārdu un Jūsu uzņēmuma konkurentu pētījumu. Analizēsim iegūtos rezultātus, lai noskaidrotu vai Jūsu mājas lapa ir pielāgota vispiemērotākajiem un populārākajiem atslēgvārdiem un izprastu Jūsu uzņēmuma konkurences stāvokli. Sagatavosim detalizētu atskaiti par analizēto parametru sniegumu, un dosim padomus Jūsu mājas lapas snieguma uzlabošanai. SEO audits ir pieejams arī atsevišķi, lai gan piedāvājam veikt arī nepieciešamo SEO optimizāciju, vadoties pēc visām SEO vadlīnijām.

SEO optimizācija tieši Jūsu vajadzībām

Ja vēlaties uzlabot savas mājas lapas sniegumu, piedāvājam veikt Jūsu mājas lapas ārējo un iekšējo SEO optimizāciju, vadoties pēc tieši Jūsu vajadzībām izstrādātas stratēģijas. Gadījumā, ja mājas lapa jau ir optimizēta, bet vēlaties pievienot jaunus produktus vai pakalpojumus, piedāvājam palīdzēt arī ar unikāla un piesaistoša satura veidošanu, lai arī jaunieviestajiem piedāvājumiem būtu nodrošinātas augstas pozīcijas meklētāju rezultātos.

 1. Lielākā SEO pieredze Latvijā
 2. Detalizēta SEO parametru analīze
 3. Izsmeļoša un informatīva atskaite
 4. Atbalsts augstāku pozīciju sasniegšanai

Pieredzē balstīta SEO optimizācija

SEO optimizācija ir process, kas balstīts uz ekspertu minējumiem par Google un citu meklētāju algoritmu darbības principiem. Precīza informācija par šo algoritmu darbību un vērtēšanas kritērijiem nav pieejama, tādēļ pieredzei ir nepārspējama priekšrocība. Tikai pieredze ļauj balstīt SEO stratēģijas izstrādi gan uz jaunāko pētījumu rezultātiem, gan uz pārbaudītām metodēm, kuras jau ir pierādījušas savu efektivitāti. Digital Score ir aģentūra, kura kā pirmā Latvijā sniedz SEO pakalpojumus jau kopš 2007. gada. Daudzu gadu garumā mēs esam uzkrājuši neaizstājamu pieredzi efektīvu SEO stratēģiju izstrādē un profesionālu SEO pakalpojumu sniegšanā. Ja vēlaties noskaidrot, kā uzlabot Jūsu mājas lapas rezultātus, piedāvājam veikt arī Jūsu mājas lapas SEO auditu, kā arī palīdzēt Jums optimizēt mājas lapu, lai Jūsu potenciālie klienti spētu atrast tieši Jūsu piedāvājumus brīdī, kad viņi tos meklē paši.

Uz tirdzniecību virzīts SEO

Lai SEO optimizācija sniegtu vēlamos rezultātus, ārkārtīgi nozīmīga ir arī satura kvalitāte un mājas lapas apmeklētāju pieredze. Mājas lapas struktūrai, dizainam un saturam ir jāspēj apmierināt apmeklētāju vajadzības un pārliecināt viņus veikt vēlamo darbību, tādēļ optimizācijas brīdī ir skaidri jāapzinās katras iekšlapas nozīme un mērķis. Mēs specializējamies tieši uz tirdzniecību virzītu pakalpojumu sniegšanā un digitālo risinājumu izstrādē. Lai Jūsu mājas lapa būtu optimizēta un virzīta tieši uz preču vai pakalpojumu pārdošanu, piedāvājam izmantot mūsu zināšanas un pieredzi, lai palīdzētu arī Jums ar profesionālas mājas lapas izstrādi, kā arī ar pārliecinoša un uz mērķi virzīta satura veidošanu, atbilstoši viesiem SEO optimizācijas parametriem.

Iekšējie un ārējie SEO pakalpojumi

Viens no galvenajiem SEO optimizācijas uzdevumiem ir nodrošināt, ka Jūsu mājas lapas sadaļas ir saistītas ar atslēgvārdiem, kuri visprecīzāk raksturo Jūsu piedāvājumus, kā arī tiek visbiežāk meklēti izmantojot meklētājus. Ja atslēgvārdiem, uz kuriem pretendējat, nav lielas konkurences, iekšējā SEO optimizācija var būt pietiekošs ieguldījums, lai nodrošinātu Jums pirmās vietas meklētāju rezultātos. Pretendējot uz atslēgvārdiem ar augstu konkurenci, ir nepieciešams veikt arī ārējo SEO optimizāciju. Ja vēlaties veikt savas mājas lapas SEO optimizāciju, mēs palīdzēsim izstrādāt tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām visatbilstošāko SEO stratēģiju, un veiksim profesionālu SEO optimizāciju.

Iekšējā SEO Optimizācija

Palīdziet saviem potenciālajiem klientiem – padariet sevi vieglāk atrodamu un iekarojiet meklētāju rezultātu pirmās lapas!

 1. Ieguldījums ar ilgtermiņa atdevi
 2. Augstākas pozīcijas organiskajos rezultātos
 3. Klienti Jūs atradīs paši
 4. Lielākā SEO pieredze Latvijā

Iekšējā SEO optimizācija – labākais veids kā pārdot vairāk

Vēlaties, lai Jūsu mājas lapa spētu piesaistīt vairāk klientus? Iekšējā SEO optimizācija ir neatņemams elements, veiksmīgas interneta mārketinga stratēģijas realizācijai. Tajā ietilpst vairāk kā simts parametru optimizācija, kuri saistīti ar mājas lapas iekšējās struktūras un satura sakārtošanu. Ar iekšējo SEO optimizāciju, jūs palīdzēsiet meklētāju algoritmiem precīzāk atpazīt Jūsu mājas lapas saturu, un palielināsiet Jūsu mājas lapas sadaļu autoritāti. Iekšējā SEO optimizācija ļaus Jums paaugstināt savas pozīcijas meklētāju organiskajos rezultātos, tādējādi veicinot lielāku potenciālu klientu piesaisti. Jūsu jaunie un jau esošie klienti būs Jums pateicīgi, jo spēs Jūs ātri un viegli atrast brīdī, kad viņi paši meklē Jūsu piedāvājumus.

Kad ar iekšējo SEO optimizāciju nepietiek

Priekš atslēgvārdiem ar mazu konkurenci iekšējā SEO optimizācija var būt pietiekošs ieguldījums, lai nodrošinātu augstas pozīcijas organiskajos meklētāju rezultātos. Situācijās, kad konkurence atslēgvārdiem ir augsta, iesakām Jums veikt arī ārējo SEO optimizāciju, domēna autoritātes nostiprināšanai. Iekšējā SEO optimizācija ir nepieciešama katram produktam vai pakalpojumam, kuru Jūsu uzņēmums piedāvā. Ja Jūsu mājas lapa jau ir optimizēta, bet vēlaties pievienot tai jaunus piedāvājumus, palīdzēsim Jums ar satura veidošanu atbilstoši visām SEO vadlīnijām.

Ārējā SEO Optimizācija

Palīdziet saviem potenciālajiem klientiem – padariet sevi vieglāk atrodamu meklētāju rezultātu pirmajās lapās vidē ar piesātinātu konkurenci!

 1. Spēcīgāka domēna autoritāte
 2. Augstākas organiskās meklētāju pozīcijas
 3. Lapas uzticamības veicināšana
 4. Vairāk potenciālo klientu apmeklējumu

Ārējā SEO optimizācija augstākai domēna autoritātei

Visiem, kuri vēlas attīstīt produktu vai pakalpojumu tirdzniecību internetā, ir nepieciešama iekšējā SEO optimizācija, bet reizēm ar to vien var nepietikt. Darbojoties nozarē ar augstu atslēgvārdu konkurenci, ir nepieciešama arī ārējā SEO optimizācija, lai nostiprinātu Jūsu mājas lapas kopējo (domēna) autoritāti, pārspētu konkurentu mājas lapu autoritāti un iekarotu pirmās pozīcijas meklētāju organiskajos rezultātos. Ārējā SEO optimizācija ietver domēna autoritātes celšanu, izmantojot reklāmrakstus interneta portālos un saišu izvietošanu citās mājas lapās un portālos ar augstu domēna autoritāti.

Pārbaudītas metodes labākiem rezultātiem

Mēs esam pirmā aģentūra Latvijā, kas specializējas iekšējās un ārējās SEO optimizācijas pakalpojumu sniegšanā jau kopš 2007. gada. Piedāvājam izmantot mūsu zināšanas un pieredzi, lai veiktu arī Jūsu mājas lapas optimizāciju. Ārējās SEO optimizācijas ietvaros, veiksim mājas lapas un uzņēmuma konkurentu analīzi, kas ļaus izstrādāt Jūsu vajadzībām efektīvāko stratēģiju augstāku organisko pozīciju sasniegšanai. Ar regulāru saišu un reklāmrakstu izvietošanu Jūsu uzņēmuma sfērai atbilstošos interneta resursos, ārējā SEO optimizācija spēcinās Jūsu domēna autoritāti, kas uzlabos visu mājas lapas iekšlapu pozīcijas. Lai sasniegtu ievērojamus rezultātus, ārējā SEO optimizācija tiek veikta ilgākā laika posmā, katru mēnesi izvietojot saites interneta resursos, tādējādi pamazām ceļot un nostiprinot Jūsu domēna autoritāti. Optimizācijas ietvaros sagatavosim arī atskaiti, kurā būs apkopoti visi pētījumu rezultāti, ar autoritātes veicināšanu saistītās darbības un papildus ieteikumi organisko pozīciju uzlabošanai.

Maksas reklāmas maksimālai klientu piesaistei

Maksimālai klientu piesaistes veicināšanai, lietderīgi ir izvietot arī maksas reklāmas, kas piesaistītas specifiskiem atslēgvārdiem. Ja vēlaties parādīties arī maksas pozīcijās Google meklētāja rezultātos, mēs piedāvājam Jums palīdzēt izstrādāt efektīvas Google Adwords reklāmas, kuras būs redzamas virs meklētāja organiskajiem rezultātiem.

Apsteidziet savus konkurentus un iekarojiet meklētāju pirmās pozīcijas – uzticiet savas mājas lapas optimizāciju mums.

Lielākā SEO pieredze Latvijā

Mēs esam pirmā aģentūra Latvijā, kas specializējas SEO optimizācijā, kā arī veiksmīgi realizējam digitālā mārketinga projektus jau kopš 2007. gada. Palīdzēsim veikt arī Jūsu mājas lapas optimizāciju un informēt Jūs par to, kā veidot piesaistošu saturu un sakārtot Jūsu mājas lapu, lai tā piesaistītu arvien vairāk klientus un palielinātu Jūsu uzņēmuma apgrozījumu. Iekšējās SEO optimizācijas ietvaros, veiksim Jūsu uzņēmumam un piedāvājumiem atbilstošu atslēgvārdu pētījumu. Analizēsim Jūsu konkurenci un identificēsim Jums visatbilstošākos atslēgvārdus. Izstrādāsim Jūsu mājas lapai vispiemērotāko SEO optimizācijas stratēģiju un veiksim mājas lapas satura, URL adreses, meta lauku un citu SEO parametru optimizāciju.

Uzticieties pārbaudītām zināšanām un pieredzei – sazinieties ar mums un noskaidrojiet, kādi SEO pakalpojumi nepieciešami tieši Jūsu mājas lapai vai interneta veikalam.

SEO pakalpojumu sniegšanas process:

 1. Atslēgvārdu pētījums – Veiksim uzņēmuma mājas lapas analīzi un pētījumu par Jums atbilstošiem atslēgvārdiem;
 2. Stratēģijas izstrāde – Izmantosim pētījuma rezultātus, lai izstrādātu Jūsu mājas lapai vispiemērotāko optimizācijas stratēģiju;
 3. SEO optimizācija – Veiksim Jūsu mājas lapas optimizāciju atbilstoši izstrādātajai stratēģijai;
 4. Atskaites sagatavošana – Sagatavosim atskaiti, kurā būs apkopoti visi analizētie parametri un sniegtie SEO pakalpojumi, kā arī secinājumi par mājas lapas SEO stāvokli un papildus ieteikumi pozīciju uzlabošanai.

Mūsu klienti

klienti un sadarbības partneri
klienti un sadarbības partneri