Ārējā SEO optimizācija

Palīdziet saviem potenciālajiem klientiem – padariet sevi vieglāk atrodamu meklētāju rezultātu pirmajās lapās vidē ar piesātinātu konkurenci!
Ārējā SEO optimizācija
  • Spēcīgāka domēna autoritāte
  • Augstākas organiskās meklētāju pozīcijas
  • Lapas uzticamības veicināšana
  • Vairāk potenciālo klientu apmeklējumu

Ārējā SEO optimizācija augstākai domēna autoritātei

Visiem, kuri vēlas attīstīt produktu vai pakalpojumu tirdzniecību internetā, ir nepieciešama iekšējā SEO optimizācija, bet reizēm ar to vien var nepietikt. Darbojoties nozarē ar augstu atslēgvārdu konkurenci, ir nepieciešama arī ārējā SEO optimizācija, lai nostiprinātu Jūsu mājas lapas kopējo (domēna) autoritāti, pārspētu konkurentu mājas lapu autoritāti un iekarotu pirmās pozīcijas meklētāju organiskajos rezultātos. Ārējā SEO optimizācija ietver domēna autoritātes celšanu, izmantojot reklāmrakstus interneta portālos un saišu izvietošanu citās mājas lapās un portālos ar augstu domēna autoritāti.

Pārbaudītas metodes labākiem rezultātiem

Mēs esam pirmā aģentūra Latvijā, kas specializējas iekšējās un ārējās SEO optimizācijas pakalpojumu sniegšanā jau kopš 2007. gada. Piedāvājam izmantot mūsu zināšanas un pieredzi, lai veiktu arī Jūsu mājas lapas optimizāciju. Ārējās SEO optimizācijas ietvaros, veiksim mājas lapas un uzņēmuma konkurentu analīzi, kas ļaus izstrādāt Jūsu vajadzībām efektīvāko stratēģiju augstāku organisko pozīciju sasniegšanai. Ar regulāru saišu un reklāmrakstu izvietošanu Jūsu uzņēmuma sfērai atbilstošos interneta resursos, ārējā SEO optimizācija spēcinās Jūsu domēna autoritāti, kas uzlabos visu mājas lapas iekšlapu pozīcijas. Lai sasniegtu ievērojamus rezultātus, ārējā SEO optimizācija tiek veikta ilgākā laika posmā, katru mēnesi izvietojot saites interneta resursos, tādējādi pamazām ceļot un nostiprinot Jūsu domēna autoritāti. Optimizācijas ietvaros sagatavosim arī atskaiti, kurā būs apkopoti visi pētījumu rezultāti, ar autoritātes veicināšanu saistītās darbības un papildus ieteikumi organisko pozīciju uzlabošanai.

Maksas reklāmas maksimālai klientu piesaistei

Maksimālai klientu piesaistes veicināšanai, lietderīgi ir izvietot arī maksas reklāmas, kas piesaistītas specifiskiem atslēgvārdiem. Ja vēlaties parādīties arī maksas pozīcijās Google meklētāja rezultātos, mēs piedāvājam Jums palīdzēt izstrādāt efektīvas Google Adwords reklāmas, kuras būs redzamas virs meklētāja organiskajiem rezultātiem.

Apsteidziet savus konkurentus un iekarojiet meklētāju pirmās pozīcijas – uzticiet savas mājas lapas optimizāciju mums.

Ārējā SEO optimizācija augstākai domēna autoritātei

Visiem, kuri vēlas attīstīt produktu vai pakalpojumu tirdzniecību internetā, ir nepieciešama iekšējā SEO optimizācija, bet reizēm ar to vien var nepietikt. Darbojoties nozarē ar augstu atslēgvārdu konkurenci, ir nepieciešama arī ārējā SEO optimizācija, lai nostiprinātu Jūsu mājas lapas kopējo (domēna) autoritāti, pārspētu konkurentu mājas lapu autoritāti un iekarotu pirmās pozīcijas meklētāju organiskajos rezultātos. Ārējā SEO optimizācija ietver domēna autoritātes celšanu, izmantojot reklāmrakstus interneta portālos un saišu izvietošanu citās mājas lapās un portālos ar augstu domēna autoritāti.

Pārbaudītas metodes labākiem rezultātiem

Mēs esam pirmā aģentūra Latvijā, kas specializējas iekšējās un ārējās SEO optimizācijas pakalpojumu sniegšanā jau kopš 2007. gada. Piedāvājam izmantot mūsu zināšanas un pieredzi, lai veiktu arī Jūsu mājas lapas optimizāciju. Ārējās SEO optimizācijas ietvaros, veiksim mājas lapas un uzņēmuma konkurentu analīzi, kas ļaus izstrādāt Jūsu vajadzībām efektīvāko stratēģiju augstāku organisko pozīciju sasniegšanai. Ar regulāru saišu un reklāmrakstu izvietošanu Jūsu uzņēmuma sfērai atbilstošos interneta resursos, ārējā SEO optimizācija spēcinās Jūsu domēna autoritāti, kas uzlabos visu mājas lapas iekšlapu pozīcijas. Lai sasniegtu ievērojamus rezultātus, ārējā SEO optimizācija tiek veikta ilgākā laika posmā, katru mēnesi izvietojot saites interneta resursos, tādējādi pamazām ceļot un nostiprinot Jūsu domēna autoritāti. Optimizācijas ietvaros sagatavosim arī atskaiti, kurā būs apkopoti visi pētījumu rezultāti, ar autoritātes veicināšanu saistītās darbības un papildus ieteikumi organisko pozīciju uzlabošanai.

Maksas reklāmas maksimālai klientu piesaistei

Maksimālai klientu piesaistes veicināšanai, lietderīgi ir izvietot arī maksas reklāmas, kas piesaistītas specifiskiem atslēgvārdiem. Ja vēlaties parādīties arī maksas pozīcijās Google meklētāja rezultātos, mēs piedāvājam Jums palīdzēt izstrādāt efektīvas Google Adwords reklāmas, kuras būs redzamas virs meklētāja organiskajiem rezultātiem.

Apsteidziet savus konkurentus un iekarojiet meklētāju pirmās pozīcijas – uzticiet savas mājas lapas optimizāciju mums.

Ārējās SEO optimizācijas process:

  • Atslēgvārdu pētījums – Veiksim uzņēmuma mājas lapas analīzi un pētījumu par Jums atbilstošiem atslēgvārdiem, lai noskaidrotu to popularitāti un konkurences līmeni;
  • Stratēģijas izstrāde – Izmantosim pētījuma rezultātus, lai izstrādātu optimizācijas stratēģiju un piemeklētu vispiemērotākos interneta resursus saišu un reklāmrakstu izvietošanai;
  • Ārējā SEO optimizācija – Mājas lapas promocijas ietvaros, ilgtermiņā veiksim regulāru saišu vai reklāmrakstu izvietošanu interneta portālos un mājas lapās;
  • Atskaites sagatavošana – Sagatavosim atskaiti, kurā būs apkopoti visi analizētie parametri un to rezultāti, izvietotās saites un reklāmraksti, kā arī papildus ieteikumi organisko pozīciju uzlabošanai.

Mūsu klienti

klienti un sadarbības partneri
klienti un sadarbības partneri