SEO audits

SEO optimizācijas analīze, risinājumi un pakalpojumi efektīvākam mājas lapas sniegumam un augstākām meklētāju pozīcijām
SEO audits
  • Lielākā SEO pieredze Latvijā
  • Detalizēta SEO parametru analīze
  • Izsmeļoša un informatīva atskaite
  • Atbalsts augstāku pozīciju sasniegšanai

SEO audits – optimizācijas analīze un risinājumi

SEO audits sniedz iespēju saprast, cik efektīvi izstrādāta ir mājas lapa, un vai tā nodrošina labākās iespējamās pozīcijas meklētāju (Google, Bing, Yandex, u.c.) organiskajos rezultātos. SEO audits sastāv no mājas lapas parametru un to optimizācijas līmeņa analīzes, kas ļauj identificēt risinājumus, ar kuru palīdzību iespējams uzlabot mājas lapas sniegumu un iegūt augstākas organiskās pozīcijas.

Profesionāls SEO audits ar Digital Score

Mēs esam pirmā aģentūra Latvijā, kura sniedz profesionālus SEO optimizācijas pakalpojumus jau kopš 2007. gada. Piedāvājam izmantot mūsu zināšanas un pieredzi, lai veiktu arī Jūsu mājas lapas SEO auditu. Tā ietvaros analizēsim Jūsu mājas lapas sniegumu, balstoties uz vairāk nekā simts SEO parametriem. Veiksim atslēgvārdu un Jūsu uzņēmuma konkurentu pētījumu. Analizēsim iegūtos rezultātus, lai noskaidrotu vai Jūsu mājas lapa ir pielāgota vispiemērotākajiem un populārākajiem atslēgvārdiem un izprastu Jūsu uzņēmuma konkurences stāvokli. Sagatavosim detalizētu atskaiti par analizēto parametru sniegumu, un dosim padomus Jūsu mājas lapas snieguma uzlabošanai. SEO audits ir pieejams arī atsevišķi, lai gan piedāvājam veikt arī nepieciešamo SEO optimizāciju, vadoties pēc visām SEO vadlīnijām.

SEO optimizācija tieši Jūsu vajadzībām

Ja vēlaties uzlabot savas mājas lapas sniegumu, piedāvājam veikt Jūsu mājas lapas ārējo un iekšējo SEO optimizāciju, vadoties pēc tieši Jūsu vajadzībām izstrādātas stratēģijas. Gadījumā, ja mājas lapa jau ir optimizēta, bet vēlaties pievienot jaunus produktus vai pakalpojumus, piedāvājam palīdzēt arī ar unikāla un piesaistoša satura veidošanu, lai arī jaunieviestajiem piedāvājumiem būtu nodrošinātas augstas pozīcijas meklētāju rezultātos.

Lai kādas būtu Jūsu SEO vajadzības – sazinieties ar mums un saņemiet tieši Jūsu vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.

SEO audits – optimizācijas analīze un risinājumi

SEO audits sniedz iespēju saprast, cik efektīvi izstrādāta ir mājas lapa, un vai tā nodrošina labākās iespējamās pozīcijas meklētāju (Google, Bing, Yandex, u.c.) organiskajos rezultātos. SEO audits sastāv no mājas lapas parametru un to optimizācijas līmeņa analīzes, kas ļauj identificēt risinājumus, ar kuru palīdzību iespējams uzlabot mājas lapas sniegumu un iegūt augstākas organiskās pozīcijas.

Profesionāls SEO audits ar Digital Score

Mēs esam pirmā aģentūra Latvijā, kura sniedz profesionālus SEO optimizācijas pakalpojumus jau kopš 2007. gada. Piedāvājam izmantot mūsu zināšanas un pieredzi, lai veiktu arī Jūsu mājas lapas SEO auditu. Tā ietvaros analizēsim Jūsu mājas lapas sniegumu, balstoties uz vairāk nekā simts SEO parametriem. Veiksim atslēgvārdu un Jūsu uzņēmuma konkurentu pētījumu. Analizēsim iegūtos rezultātus, lai noskaidrotu vai Jūsu mājas lapa ir pielāgota vispiemērotākajiem un populārākajiem atslēgvārdiem un izprastu Jūsu uzņēmuma konkurences stāvokli. Sagatavosim detalizētu atskaiti par analizēto parametru sniegumu, un dosim padomus Jūsu mājas lapas snieguma uzlabošanai. SEO audits ir pieejams arī atsevišķi, lai gan piedāvājam veikt arī nepieciešamo SEO optimizāciju, vadoties pēc visām SEO vadlīnijām.

SEO optimizācija tieši Jūsu vajadzībām

Ja vēlaties uzlabot savas mājas lapas sniegumu, piedāvājam veikt Jūsu mājas lapas ārējo un iekšējo SEO optimizāciju, vadoties pēc tieši Jūsu vajadzībām izstrādātas stratēģijas. Gadījumā, ja mājas lapa jau ir optimizēta, bet vēlaties pievienot jaunus produktus vai pakalpojumus, piedāvājam palīdzēt arī ar unikāla un piesaistoša satura veidošanu, lai arī jaunieviestajiem piedāvājumiem būtu nodrošinātas augstas pozīcijas meklētāju rezultātos.

Lai kādas būtu Jūsu SEO vajadzības – sazinieties ar mums un saņemiet tieši Jūsu vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.

SEO audita pakalpojuma sniegšanas process:

  • Izpēte un analīze – Veiksim konkurences un uzņēmumam atbilstošu atslēgvārdu pētījumu;
  • Mājas lapas SEO audits – Analizēsim Jūsu mājas lapas sniegumu vadoties pēc visiem SEO optimizācijas parametriem;
  • Atskaites sagatavošana – Sagatavosim detalizētu atskaiti, kurā apkopoti pētījumu rezultāti, analizēto SEO parametru pašreizējā situācija un ieteikumi mājas lapas snieguma un meklētāju pozīciju uzlabošanai;
  • SEO optimizācija – Papildus piedāvājam veikt arī visas ar ārējo un iekšējo SEO optimizāciju saistītās darbības.

Mūsu klienti

klienti un sadarbības partneri
klienti un sadarbības partneri